IC-/SEH Verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die inzetbaar zijn op de afdelingen IC (intensive care) en SEH (spoedeisende hulp). Het werken op de intensive care of spoedeisende hulp brengt de nodige actie en veelzijdigheid met zich mee. Een uitzending naar een missiegebied of ramp versterkt dit alleen maar. Dit is ook een van de redenen waarom verpleegkundigen ervoor kiezen om te gaan werken voor Defensie.

Tijdens een uitzending zijn er meestal geen intensivisten (medisch specialist op de afdeling intensive care) aanwezig en moet je als IC-/SEH verpleegkundige veel zelf doen. Vanwege de dubbele opleiding ben je als verpleegkundige op meerdere plekken inzetbaar en heb je een brede kennis van zaken. Omdat er een beperkt aantal medici meegaan op uitzending en de materialen ook beperkt zijn leer je goed te improviseren en zelfstandig te werken.

Als je niet op uitzending bent, dan werk je in Nederland 4 maanden op de afdeling IC en daarna 4 maanden op de afdeling SEH. Zo blijft de kennis op beide vakgebieden up-to-date. Civiel wederkerige verpleegkundigen keren weer terug naar hun eigen afdeling IC of SEH.